Kontakty

Oživení.cz
Muchova 232/13, 160 00 Praha 6
Telefon: +420 608 732 091, e-mail: oziveni@oziveni.cz
IČ: 67 36 53 53, DIČ: CZ 67 36 53 53

Transparentnost orgánů samosprávy a jejího rozhodování Tomáš Münzberger, tomas.munzberger@oziveni.cz

Radniční periodika Vyváženost obsahu radničních periodik Marie Krutišová, marie.krutisova@oziveni.cz, 737 082 757

Transparentnost zadávání veřejných zakázek Marek Zelenka; marek.zelenka@oziveni.cz; 728 051 072

Bezpečný a snadný whistleblowing, ochrana oznamovatelů Šárka Zvěřina Trunkátová, sarka.trunkatova@oziveni.cz; 604 722 168