Pro Média

Projekt Transparentní Česko realizuje nezisková organizace Oživení.  Oživení je tým právníků a analytiků, kteří denně radí zástupcům samospráv. Díky tomu ví, jaké jsou nejčastější problémy, se kterými se zastupitelé setkávají. Pomáhají samosprávám předcházet situacím, které by mohly vést k jejich politické, trestní či civilněprávní odpovědnosti. Propojují příklady dobré praxe napříč republikou a zasazujeme se o legislativu, která podporuje transparentnost.

Logo - Transparentní Česko (.png), Oživení (.png)

Hodnocení krajů 2024
V září 2024 zveřejníme nové hodnocení krajů, a to právě před volbami, které proběhnou 20. - 21. září. Ke čtyřem stávajícím oblastem hodnocení přibyde také hodnocení transparentnosti krajských firem a příspěvkových organizací. Tyto krajské "organizace" (typicky správy silnic nebo nemocnice) nakládají s velkým množstvím veřejných prostředků, proto chceme mezi kraji najít šampiony transparentnosti krajských organizací a ostatním ukázat, jak na to. 

Hodnocení měst 2023
Nezisková organizace Oživení představila v roce 2023 projekt Transparentní Česko, který hodnotil úroveň transparentnosti samospráv 100 nejlidnatějších měst v České republice. Tento projekt si klade za cíl podpořit města ve zvyšování otevřenosti a odpovědnosti vůči občanům. Projekt nabízí nejen žebříček měst, ale i konkrétní doporučení pro zvýšení transparentnosti. Hodnocení vychází z dat získaných v roce 2022 a 2023, která byla aktualizována po konzultaci se zástupci měst.
Kompletní zpráva 2023 - PDF
O měření měst 2023  - PDF
Výsledky měření - Otevřenost samosprávy, Veřejné zakázky, Radniční periodika, Whistleblowing
Fotografie - Diskuze 2023

Kontakt 
Jiří Bareš 
PR a Komunikace 
Telefon: +420 736 253 430 
Email: jiri.bares@oziveni.cz